Joaśka19

22 teksty – auto­rem jest Joaśka19.

Wzięłam so­bie fa­ceta, które­go trze­ba nap­ra­wić , ka­wałek po ka­wałku, od podstaw. 

myśl • 30 stycznia 2012, 23:02

Muszę odejść, tak bar­dzo Cię kocham , że boję się zranienia,zdrady.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2011, 20:50

Kiedyś młoda zro­zumiesz, ja­ki to był błąd.
Mieć ko­goś za przy­jaciela a po­tem wy­puścić go z rąk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2011, 11:54

Przy każdej Naszej kłótni, ser­ce wa­li mi jak osza­lałe, ścis­ka mnie w środ­ku. Jed­nak na twarzy mam iro­niczny uśmiech, mówię zbyt wiele słów, których wiem jak bar­dzo będę żałować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2011, 23:23

Pog­ryzłabym z nerwów przez Ciebie paz­nokcie,
ale do­piero je pomalowałam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 czerwca 2011, 00:08

Im ser­ce bar­dziej miłością wy­pełnione, tym częściej ranione. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 maja 2011, 22:10

I każdy od­dech ciężki bez Ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 maja 2011, 23:55

Mam już do­syć Twoich słów , że jes­teśmy jed­nością , po­lega­my tyl­ko na so­bie , tak bez­gra­nicznie ufa­my.
W kim mam szu­kać wspar­cia , gdy to włas­nie z Tobą toczę wojnę? Skąd [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 kwietnia 2011, 23:01

Wyjęłam kar­to­nik. Włożyłam tam mi­sia,kar­tki,wier­sze, pierścionek. Po­ra to za­kopać, ah ta cho­ler­na sen­ty­men­talność ! Chciałabym włożyć tam również mo­je uczu­cia, ale pu­dełko jest zbyt male. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 marca 2011, 19:12

Noc, tak czuj­na, męcząca.
Mi­mo te­go , ze uwiel­biam spać cza­sami je­dyne cze­go pragnę to no­wy dzień. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 stycznia 2011, 16:39

Joaśka19

Gdy widzę twarze bliskich w tłumie Nie mam czasem siły, walczę z nimi Nie chce by wspomnienia mnie zabiły

Zeszyty
  • ... – . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Joaśka19

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność